Maciej Gawęcki

Dr n. med. Maciej Gawęcki jest specjalistą chorób oczu z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w praktyce lekarskiej. Zajmuje się chirurgią okulistyczną, specjalizując się w operacjach zeza i zaćmy. W chirurgii zeza u dorosłych stosuje metodę szwów regulowanych.


W Poradni Okulistycznej Dobry Wzrok, której jest założycielem, wprowadza procedury, które mają zapewnić kompleksową opiekę okulistyczną nad pacjentem z cukrzycą. Wśród lekarzy pierwszego kontaktu i diabetologów propaguje najnowszą wiedzę i najlepsze praktyki w tej dziedzinie.


Dr Maciej Gawęcki specjalizuje się też w obrazowej diagnostyce okulistycznej,szczególnie w angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej oraz optycznej koherentnej tomografii (OCT). Wykonuje iniekcje doszklistkowe przy leczeniu AMD, cukrzycy i zakrzepów naczyń.


Jest autorem wielu publikacji dotyczących leczenia chorób oczu, których wykaz można znaleźć tutaj: klik.


Dr Gawęcki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z 1994. Pięć lat później został stypendystą Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego w szpitalu Moorfields w Londynie na Oddziale Strabologicznym. Specjalizację II stopnia w okulistyce uzyskał w 2001 roku. W tym samym roku obronił też pracę doktorską „Niedowidzenie bez zeza w badaniach klinicznych”. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Katedrze i Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Gdańsku.


Od 2002 do 2006 roku był Zastępcą Ordynatora w Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, a od 2007 roku do teraz jest Ordynatorem Oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.


Od dnia 01.10.2014 r. objął stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki. Równolegle z pracą kliniczną dr Gawęcki założył w 1998 roku własną praktykę lekarską, którą rozwinął w ciągu kilkunastu lat w prężnie działającą Poradnię Okulistyczną Dobry Wzrok, z siedzibą główną w Gdańsku i dwoma filiami: w Pucku i Kielnie.


Maciej Gawęcki jest autorem podręcznika:


ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA I INDOCYJANINOWA

RETINOPATIA CUKRZYCOWA© KMG Dragon’s House - więcej niż wydawnictwo | Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin sprzedaży