Maurizio Battaglia Parodi

"This excellent book accurately prepared by Dr Maciej Gawecki takes care of one of the most important causes of vision loss, that is diabetic retinopathy. The text is organized to thoroughly cover the all the aspects of the disease by describing classification, epidemiology, pathophysiology, clinical findings, and therapeuthic management. Retinopatia Cukrzycowa offers a complete and updated overview of the disease in order to address both the current clinical practice and also the future research purposes regarding diabetic retinopathy. In addition to a clearly-written text, many illustrations complete the book to make the understanding of each topic easier.

Retinopatia Cukrzycowa will be especially useful for students, ophthalmolgists, diabetologists, and researchers. 

I wish the author the best personal success."


Ta doskonała książka, dokładnie przygotowana przez doktora Maciej Gawęckiego, zajmuje się jedną z najważniejszych przyczyn utraty widzenia, retinopatią cukrzycową. Tekst jest tak zorganizowany, aby skrupulatnie przedstawić wszystkie aspekty tego schorzenia, poprzez opisanie klasyfikacji, epidemiologii, patofizjologii, danych klinicznych oraz postępowania terapeutycznego. „Retinopatia cukrzycowa” zapewnia pełen aktualny ogląd tej choroby, odnoszący się zarówno do współczesnej praktyki klinicznej jak i przyszłych badań naukowych nad retinopatią cukrzycową.Poza klarownie napisanym tekstem, duża ilość ilustracji dopełnia książkę, ułatwiając zrozumienie każdego z tematów. Retinopatia cukrzycowa  będzie szczególnie użyteczna dla studentów, okulistów, diabetologów i badaczy. Życzę autorowi wielu sukcesów. 


M. Battaglia Parodi MD

Associate Professor 

Department of Ophthalmology

Vita-Salute San Raffaele University

Milano, Italy

© KMG Dragon’s House - więcej niż wydawnictwo | Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin sprzedaży